QR code ช่องทางการติดต่อสอบถาม ผ่าน Line Group

ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่ม Line เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563 ตาม QR code นี้