งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563 (DPSTcon 2020)

เว็บไซต์ปิดให้บริการชั่วคราว


เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล หากต้องการติดต่อสามารถติดต่อได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2308-2312 หรืออีเมลล dpstconference@ipst.ac.th


งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563 (DPSTcon 2020)