ขณะนี้ระบบปิดให้บริการลงทะเบียน


ระบบถูกปิดฟังก์ชันการสมัครสมาชิกใหม่ หากมีปัญหาการใช้งานหรือต้องการ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2308-2312 หรืออีเมล dpstconference@ipst.ac.th