ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนกรรมการงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563

ลงทะเบียนกรรมการงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563

ประกาศจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ