รับสมัครนักเรียนทุน พสวท. รับรางวัล
นักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ประจำปี 2563

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563

คลิกเพื่อสมัคร

ลงทะเบียนส่ง Synopsis
สำหรับนิสิต นักศึกษาทุน พสวท.

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

คลิกเพื่อลงทะเบียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

QR code ช่องทางการติดต่อสอบถาม ผ่าน Line Group

ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่ม Line เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563 ตาม QR code นี้

ขอเชิญระบุห้องประจำสาขาวิชาที่สนใจเข้าฟัง ในงาน DPST Online Conference 2020

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บัณฑิต และนิสิต - นักศึกษา ทุน พสวท. ที่สนใจเข้าร่วมงาน DPST Online Conference 2020 (DPSTcon2020) โดยระบุห้องประจำสาขาวิชาที่สนใจเข้าฟัง...

นิสิต นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบออนไลน์

ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยายออนไลน์และส่ง Abtract และ Synopsis ภายในวันที่ 16 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2563

รับสมัครนักเรียนทุน พสวท. รับรางวัล นักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ประจำปี 2563

สสวท. เปิดรับสมัครนักเรียนทุน พสวท. เพื่อรับรางวัลนักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ประจำปี 2563 สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 พ.ค. 2563

ประกาศ สสวท. เปลี่ยนรูปแบบของงานประชุม DPSTcon2020 เป็นรูปแบบออนไลน์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สสวท. จึงเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563 (DPSTcon2020) เป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563